Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

Temaer i de indsamlede viser

Første Verdenskrig og krigsfanger

Bånd 43, sanger Katrine Møller Lokalitet Dubjerg 1. Opt. 20.9.1963

Om fangelejrene i Sibirien, hvordan de kom derop, livet i fangelejrene, sangen "Det var lidt hen i februar" (skrevet i Sibirien), "Der er langt hjem til Sønderjylland" (skrevet og sunget i Felthamlejren England). Om hjemkomsten fra Sibirien efter den russiske revolution.

Bånd 120-121, sanger Mine Andersen, Lokalitet Gråsten 1-2. Opt.21.12.1960.

Om Foreningen DSK (Dansksindede Sønderjyske Krigsfanger). Sangene "Godt var det at vi stifted vort DSK" og "Vi vil hjem igen til Danmark".

Bånd 326, sanger Paula Jespersen, Lokalitet Rise 17. Opt. 29.1.1962.

Om russiske krigsfanger i Sønderjylland og Paulas bekendtskab med dem som barn. Sangen "Pojdjom pojdjom" (som er identificeret iflg. en russisk sangbog).

Fællessang i Sønderjylland og Den blå Sangbog

Bånd 37-38, sanger Louise Nissen. Lokalitet Bylderup-Bov 4 -5. Opt. 22.11.63

Med denne sanger foranstaltede Karl Clausen en slags eksperiment. Foruden at have en god stemme huskede hun et stort repertoire som rakte fra sønderjyske remser, gamle viser, over tyske sange til de danske fællessange. Det viste sig at hun kendte 165 ud af Den blå Sangbogs 462 numre. Hun blev nu bedt om at synge en lang række af dem (i regelen kun 1. vers) og skulle så fortælle om hun havde lært dem før 1920! Det gjorde hun beredvilligt, og disse sanges brug er dermed dokumenteret.
Vistnok brugte han indirekte resultaterne i sin bog Den blå Sangbog i hundredåret for dens fødsel (1967).

Bånd 139-140, sanger Erik Eriksen. Lokalitet Halk 1-2. Opt. 16.5.1964.

Det er en af de få sangere som Karl Clausen lod snakke selv. Eriksen fortalte om fællesskabet og sangsituationerne, sangenes (både teksters og melodiers) brug og betydning, og illustrerede selv med en række eksempler.
Det interessanteste ved de sidste er melodivarianterne: de komponerede og velkendte melodier er her omsunget i mundtlig tradition. Derudover også versudvalg, som i Sønderjylland før Genforeningen kan være forskelligt fra det samtidige i Kongeriget (Højskolesangbogen) af politisk-ideologiske årsager ("Hernede var vi kongetro..."), således sang de sidste vers af Hauchs "Morgendug", "Nej vi vil vort hjem ej bytte", der var slettet i de kongerigske sangbøger. Carl Nielsens melodi er blevet delvis 4/4!.

Denne sides indhold er opdateret 19. februar 2021.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/temaer.php den 27/02/2024.