Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

Ak hør I mine venner kær en liden sørgesang

Optagelser med denne titel


Sorter efter:  Optagelse ID Sanger Optagelsessted Optagelsestype Lydfil Position Bånd Sprog Sprogtype Optagelsesdato
Optagelse IDSangerOptagelsesstedOptagelsestypeLydfilPositionBåndSprogSprogtypeOptagelsesdato
3462Davidsen, TilleRiseSang317DanskRigsmål13-6-1961
3463Davidsen, TilleRiseSang320DanskRigsmål20-6-1961
Denne sides indhold er opdateret 16. maj 2015.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/titel.php%3Ftit%3DAk%2520h%25C3%25B8r%2520I%2520mine%2520venner%2520k%25C3%25A6r%2520en%2520liden%2520s%25C3%25B8rgesang den 27/02/2021.