Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

Søren smededreng slog sin søstersøn

Optagelser med denne titel


Sorter efter:  Optagelse ID Sanger Optagelsessted Optagelsestype Lydfil Position Bånd Sprog Sprogtype Optagelsesdato
Optagelse IDSangerOptagelsesstedOptagelsestypeLydfilPositionBåndSprogSprogtypeOptagelsesdato
4172Lund, MarieGramRemse98DanskDialekt18-6-1963
4173Lund, MarieGramRemse98DanskDialekt18-6-1963
4174Lund, MarieGramRemse99DanskDialekt21-9-1963
Denne sides indhold er opdateret 16. maj 2015.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/titel.html%3Ftit%3DS%25C3%25B8ren%2520smededreng%2520slog%2520sin%2520s%25C3%25B8sters%25C3%25B8n den 28/07/2021.