Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

Når solen sænker sine stråler

Optagelser med denne titel


Sorter efter:  Optagelse ID Sanger Optagelsessted Optagelsestype Lydfil Position Bånd Sprog Sprogtype Optagelsesdato
Optagelse IDSangerOptagelsesstedOptagelsestypeLydfilPositionBåndSprogSprogtypeOptagelsesdato
3367Davidsen, TilleRiseSang314DanskRigsmål8-6-1961
3368Davidsen, TilleRiseSang323DanskRigsmål4-2-1961
3369Jespersen, PaulaRødekroSang349DanskRigsmål10-3-1962
3370Nielsen, MarieRudbølSang341DanskRigsmål15-5-1965
3371Petersen, HanneBolderslevSang14DanskRigsmål15-1-1963
Denne sides indhold er opdateret 16. maj 2015.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/titel.html%3Ftit%3DN%25C3%25A5r%2520solen%2520s%25C3%25A6nker%2520sine%2520str%25C3%25A5ler den 28/07/2021.