Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

Kom hid hver tørstig sjæl

Optagelser med denne titel


Sorter efter:  Optagelse ID Sanger Optagelsessted Optagelsestype Lydfil Position Bånd Sprog Sprogtype Optagelsesdato
Optagelse IDSangerOptagelsesstedOptagelsestypeLydfilPositionBåndSprogSprogtypeOptagelsesdato
2726Christensen, OffelJyndevadSang224DanskRigsmål19-3-1966
2728Pedersen, Peder KorsgårdHurupSang193DanskRigsmål31-3-1966
2729Pedersen, Peder MorreVinderslevSang427DanskRigsmål20-12-1964
Denne sides indhold er opdateret 16. maj 2015.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/titel.html%3Ftit%3DKom%2520hid%2520hver%2520t%25C3%25B8rstig%2520sj%25C3%25A6l den 15/10/2019.