Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

Højt lyder hyrdens stemme

Optagelser med denne titel


Sorter efter:  Optagelse ID Sanger Optagelsessted Optagelsestype Lydfil Position Bånd Sprog Sprogtype Optagelsesdato
Optagelse IDSangerOptagelsesstedOptagelsestypeLydfilPositionBåndSprogSprogtypeOptagelsesdato
1874Christensen, OffelJyndevadSang214DanskRigsmål15-5-1965
1875Halborg, ChristianEgebjergSang52DanskRigsmål20-9-1965
1876Harboøre-folk, HarboøreSang147DanskRigsmål18-8-1965
1877Pedersen, Peder KorsgårdHurupSang187DanskRigsmål5-3-1965
Denne sides indhold er opdateret 16. maj 2015.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/titel.html%3Ftit%3DH%25C3%25B8jt%2520lyder%2520hyrdens%2520stemme den 05/03/2021.