Sønderjyder synger

Hop forbi menuen

sangere

Offel Christensen Th. Peters Alfred Bundesen Laurids Hybschmann Jenny Brodersen Martha Bill Kathrine Andresen Jørgen Petersen Chresten Finmann Marie Toaspern Anna Callesen Ellen Westergård Jacobsen ukendt Christian Christensen

tilfældigt udvalgte - flere... 

viser

O du glade sømand ... Lad os vort møde i... Die Woche ist been... Jeg gik mig ud en ... Kongernes konge... To og to de går i ... Her mens alt er st... Im Feldquartier au... Vor store Gud gør ... To engle små os fø... Sicher in Jesu Arm... Jeg var en pige på... Es war einmal ein ... Mett og Malen de s... Zwischen Schweilun... I alle de riger og...

tilfældigt udvalgte - flere... 

temaer

Fællessang i Sønderjylland og Den blå Sangbog Første Verdenskrig og krigsfanger  

mere... 

søg

 

udvidet søgning... 


udskift tilfældigt udvalgte ovenfor
Denne sides indhold er opdateret 16. maj 2015.
Publikationen her er tilknyttet Sanghistorisk Arkiv på Institut for Æstetiske Fag - Afdeling for Musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Udskrevet fra Sønderjyder Synger, http://visesangere.dk/ den 17/10/2019.